X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Genel Kullanıcı Sözleşmesi

1- Sözleşmenin Tarafları
1.1. Bu sözleşme, hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır.) sağlayan,
CEBECİ MAH. 2558. SK. NO: 12 İÇ KAPI NO: 2 / SULTANGAZİ/ İSTANBUL
adresinde faaliyet gösteren, ddos-wall.com sunucu hizmetleri ile https:/ddos-wall.com üzerinden,
https:/ddos-wall.com ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’de yer alan ilgili form ile bilgileri
alınan, kişi veya kurum (bundan sonra Siz veya Müşteri olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirtilen
madde ve şartlar dahilinde imza altına alınmış sayılacaktır.
1.2. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.
1.3. Genel Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve İade Şartları İşbu sözleşmenin ayrılmaz bir eki ve
parçası niteliğinde olup, bu sözleşmenin kabul edilmiş olması tüm eklerinin de okunup, anlaşılarak kabul
edildiği anlamına gelmektedir.


2- Sözleşmenin Konusu ve Amacı
2.1. İşbu sözleşme, Müşterinin site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde ve gönderdiği mesajlarında,
kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri,
siparişlerinde tercihleri uyarınca siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında ddos-wall.com
'e ödeyeceği ücretleri düzenlemek amacı ile yazılmıştır.
2.2. Üyelik bilgileri, müşterinin kayıt olma sırasında girdiği bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz
alınmaktadır. Müşterilerin üyelik bilgilerini doğru, eksiksiz ve hatasız girdiği varsayılarak işlem
gerçekleştirilmektedir. Üyelik bilgilerinin, yanlış girilmesi, eksik veya güncel olmaması sebebi ile doğacak
tüm zararlardan Müşteri sorumludur.


3- Tarafların Hak Ve Yükümlülükleri
3.1. Müşterinin sipariş olarak ilettiği hizmetler sipariş bedelinin ödenmesi kaydıyla ddos-wall.com
tarafından sağlanacaktır.
3.2. ddos-wall.com tarafından sunulan, aylık, yıllık veya diğer ödeme planlarına istinaden, sipariş
ekranında, müşterinin ödeme planı tercihine göre KDV dahil toplam tutar belirlenecektir. Hizmet bedelleri
tahsil edilmedikçe, ddos-wall.com’in hizmet verme yükümlülüğü yoktur.
3.3. Müşteri tarafından ilgili siparişin hizmet bedelinin ödenmesinin ve onaylanmasının ardından, ddos-wall.com
tarafından müşteriye sipariş detayında bulunan, sunucu bilgileri ve şifreleri iletilecektir. İlgili
hesap ve şifrelerin sorumluluğu müşterinin sorumluluğunda olup, bu konuda doğabilecek tüm zarar ve
ziyandan münhasıran Müşteri sorumlu olacaktır.
3.4. Müşteri aldığı hizmet dahilinde, ddos-wall.com tarafından, 5651 sayılı kanun ve ilgili mevzuat gereği
ddos-wall.com’in sorumlu olduğu tüm konular ile ilgili verilecek talimat ve uyarılara uyacağını kabul ve
taahhüt eder. Ayrıca Müşteri, hesabından faydalanırken ddos-wall.com tarafından, Site üzerinde
yayınlanan veya kendisine iletilen her türlü uyarı ve bildirime uyacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
3.5. Müşteri, ddos-wall.com tarafından verilen hizmetlerin, yalnızca ddos-wall.com mülkiyetinde olduğunu,
hizmete ilişkin tüm program, yazılım ve içeriğin, tüm hakkının ddos-wall.com’e ait olduğunu kabul ve
taahhüt eder. Müşteri iş bu maddede sayılanlarla sınırlı olmaksızın, bu hizmetlerin aynısını veya
benzerini kopyalayamaz, çoğaltamaz, üçüncü kişilere dağıtamaz, pazarlayamaz ya da satamaz.
3.6. Müşteri, hizmet dahilinde sahip olduğu program veya yazılımları kullanarak erişim hakkı olmayan,
hiçbir dosya veya içeriğe erişemez. Aksi halde bu konuda doğabilecek tüm zarar ve ziyandan Müşteri
sorumlu olup, ddos-wall.com’in uğrayacağı tüm zararı nakden ve defaten tanzim etmeyi kabul ve taahhüt
eder.
3.7. Müşteri kullanmakta olduğu hizmeti sırasında, yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlüğe
girecek olan vergi veya benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve
taahhüt eder.
3.8. ddos-wall.com, 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla
işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun gereği, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya
hukuka aykırı bir faaliyetin olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
3.9. Müşteri, hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, döküman veya programlardan münhasıran kendisi
sorumlu olduğunu ve bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına aykırılığından doğabilecek tüm hukuki
ve cezai sorumluluğun yine münhasıran kendisinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu konuda
doğabilecek herhangi bir yaptırımdan dolayı, ddos-wall.com’e hiçbir kusur atfedilemez.
3.8. Müşteri, kullandığı hizmetlerin içeriklerinden ve kullanımlarından kendileri sorumludur. Müşterinin
hatalı kullanımlarından doğabilecek hiçbir zarar ve ziyandan ddos-wall.com sorumlu değildir.
3.9. Müşteri, tüm verilerini periyodik olarak yedeklemekle yükümlüdür. Müşterinin yedekleme
yükümlülüğünü ihlal etmesi üzerine meydana gelecek zarar ziyan veya kayıptan ddos-wall.com sorumlu
tutulamaz.
3.10. Müşteri Sınırsız/Limitsiz olarak kullandığı tüm kaynakların iyi niyet ve adil kullanım koşulları
çerçevesinde kullanılması gerektiğini kabul eder. Kaynakların aşırı kullanımı veya kaynakların amacı
dışında kullanımı gibi durumlarda ddos-wall.com, Müşteriyi uyararak düzeltmesini isteyebilir ya da
müşteriye bilgi vermeden hizmetini geçici olarak askıya alabilir.
3.11. Müşteri tarafından sipariş verilerek, ödemesi gerçekleştirilen Domain name (alan adı) tescil
işlemleri ddos-wall.com tarafından yürütülecektir. Tescil edilerek, ücreti ödenen Domain name’nin sahibi
müşteridir. ddos-wall.com, müşterinin talebi üzerine Domain name üzerinde işlem yapabilecektir.
Müşterinin talebi üzerine, Domain name üzerinde düzenleme, değişiklik ve transfer talepleri ddos-wall.com
tarafından gerçekleştirilecektir.
3.12. Domain Name (Alan adı) satılan bir ürün değil, ücreti belirli periyodlarla ödenerek kullanım hakkı
sağlanan bir hizmettir. Bu sebeple alan adının bitiş süresinin içerisinde ücretinin ödenmemesi
durumunda bu hak başka bir kişiye geçebilir. ddos-wall.com’in bu konuda herhangi bir hatırlatma veya
haber verme yükümlülüğü yoktur.
3.13. ddos-wall.com, hiçbir gerekçe veya sebep iler sürmeden müşterinin kullandığı hizmeti sonlandırma
kararı alabilir. Bu durumda, müşteriye hizmetinden kalan bakiyesi iade edilir. Müşteri iade işlemini kabul
etmemesi veya ulaşılamaması halinde, hesabına bakiyesi gönderilerek hizmeti sonlandırılır.
3.14. Manuel kurulan sunucularda format sıfırlama işlemi yeniden kurulum veya şifre kurtartma 20 TL + KDV ile gerçekleştirilmektedir.

4 - Süre
4.1. İşbu sözleşme, sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından ddos-wall.com 'e iletilmesi ile
birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.
4.2. Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu
kadardır.
4.3. Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona
ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar.
(Ücret konusunda meydana gelen değişikler saklıdır.)

5 - Ücret
5.1. İş bu sözleşmede, belirtilen hizmetlerin karşılığı olarak ödenecek tutar sipariş işlemi sırasında
belirtilen miktar kadardır. Belirtilen hizmet ücretlerine KDV sonradan dahil ederek hesaplanır ve
Müşteriye KDV dahil toplam tutar gösterilerek tahsilat gerçekleşir.
5.2. ddos-wall.com önceden haber vermeksizin fiyatlar üzerinden ileriye dönük olarak değişiklik yapma
hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan
ve taahhüt eder.
5.3. Türk Lirası ile satılmayan hizmetler için, ücret fatura tarihindeki Türkiye Merkez Bankası efektif satış
kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.
5.4. Ödemenin gecikmesi durumunda ddos-wall.com kur veya vade farkı faturası kesme hakkını saklı
tutar.
5.5. ddos-wall.com, Müşteri tarafından gerçekleştirilecek ödeme sonrasında kesilecek faturayı
müteakiben hizmet aktivasyonunu gerçekleştirecektir. Müşteri hizmet süresini uzatmak için, ilgili ücretin
hizmet süresi bitiminden önce ödenmesi zorunludur. ddos-wall.com’in ödemelere ilişkin önceden haber
verme veya hatırlatma yükümlülüğü yoktur.
5.6. Müşteri almış olduğu hizmetlerin ödemelerini ödeme yöntemi ayrımı olmaksızın ddos-wall.com’e
bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimde sipariş numarası, ödeme yapılan ürün veya hizmetin ismi ve
ödeme yöntemi açık bir şekilde belirtilmelidir.
6- Hizmetin Geçici Olarak Veya Tamamen Durdurulması
6.1. Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı veya paypal ile ödeme talimatı olan müşterilerde
provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı ddos-wall.com, Müşteriye
verilen hizmetlerin tümünü, e-mail, web, ftp hesaplarının tamamını veya bir kısmını durdurma hakkını
saklı tutar.
6.2. Ödemenin yapılmaması durumunda müşteri adına e-mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-mail
hesapları bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir.
6.3. ddos-wall.com’e veya çalışanlarına herhangi bir hakarette bulunmanız veya kaba davranış
sergilemeniz durumunda, Müşteri hesabınız kapatılarak, hizmet veya hizmetleriniz askıya alınabilir veya
kapatılabilir. Böyle bir durumda, herhangi bir iade yapılmaksızın üyeliğiniz sonlandırılacak ve sözleşme
feshedilecektir.

7 - Fesih
7.1. Müşteri, iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak, ödeme yükümlülüklerini,
sorumluluk veya taahhütlerini yerine getirmediği takdirde veya üye bilgilerini kaydı sırasında beyan ettiği
ancak daha sonradan güncelleyerek bilgilerin hatalı veya eksik olmamasının tespiti halinde, yukarıda
belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, ddos-wall.com hiç bir
ihtar ya da bildirime gerek kalmaksızın sözleşmeyi hiç bir ek yükümlülük altına girmeksizin tek taraflı
olarak fesih etme hakkına sahiptir.
7.2. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında Müşteri; hizmetin kalan süresine bakılmaksızın ödemiş
olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme
bedelinin 5 katı ticari-cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
7.3. Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 30 gün önce yazılı
olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.
7.4. Sözleşmenin sona erme süresinden önce müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme
sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt
eder.

8 - İletişim ve Bilgi Adresleri
8.1. Müşteri, ddos-wall.com sistemi üzerindeki adres, telefon, e-mail gibi irtibat bilgilerini doğru olarak
girmekle ve güncel tutmakla yükümlüdür.
8.2. Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen
posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
8.3. Müşteri’nin işbu Sözleşmede belirtilen adresi kanuni tebligat adresi olup, söz konusu adresin
değişmesi ve bu değişikliğin karşı tarafa 7 gün içerisinde yazılı olarak ve sistem üzerinden bildirilmemesi
halinde, Sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligatlar usulüne uygun ve geçerli sayılacaktır. İhtilaf
halinde, Müşteri bu adrese yapılan tebligatı almadığı, içeriğinden haberdar olmadığı iddiasında
bulunamaz.
8.4. ddos-wall.com, sözleşme süresi içinde Müşteri'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi,
yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu
elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu
iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ edilmiş sayılacağını beyan, kabul ve
taahhüt eder.

9 - Ücretin Ödenmesinde Temerrüde Düşülmesi
9.1. Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği
takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda ddos-wall.com kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse
fatura tarihinden itibaren aylık %7 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı
faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.
9.2. Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için ddos-wall.com 'in dava ya da icra takibi açması
halinde de aylık %7 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, %10'u Avukatlık Ücreti
ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
9.3. Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati
tedbir için başvurması halinde ddos-wall.com 'in teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya
yetkili olduğunu ancak buna rağmen mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat
mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara
hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

10- Ücret İade Şartları
10.1. Kiralık sunucu, paylaşımlı sunucu, Lisanslı ürünler ve SSL Sertifikaları hizmetleri için ücret iadesi
bulunmamaktadır. Sipariş ancak mücbir sebep veya Müşteri kusurundan kaynaklanan sebepler haricinde
ddos-wall.com’in kusurundan dolayı hazırlanmışsa ücret iadesi yapılabilmektedir.
10.2. ddos-wall.com, ücret iadesini, ücreti iade edilecek hizmetin durdurulmasından sonraki 7 iş günü
içinde yapar.
10.3. Müşterinin kredi kartı ile yaptığı ödeme banka sistemi, paypal ile yapılan ödeme paypal sistemi
üzerinden iade edilir. İade işlemi sırasında banka sisteminden kaynaklanan kesintilerden ve kur
farklarından ddos-wall.com sorumlu tutulamaz.

11 - Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Gaziantep
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

12- Gizlilik Kuralları
12.1. ddos-wall.com hizmetlerini kullanan müşterilerinin, isim, adres, telefon, e-mail gibi bilgilerini
mahkemeler, savcılık makamları ve 13.2. maddede belirtilen idare makamlardan talep edilmesi durumları
dışında hiç kimseyle paylaşmamayı taahhüt eder.
12.2. ddos-wall.com, Müşteri bilgilerini Telekomünikasyon Kurumu üyeliği nedeniyle bağlayıcı kurallara
tabi olduğu için, Telekomünikasyon Kurumu dahil bütün T.C. Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafından talep
edilmesi durumunda adli birimlere verebilir.
12.3. ddos-wall.com Kredi Kartı bilgilerinizi saklamaz. Bu bilgiler ödeme esnasında SSL ( Güvenli
Bağlantı ) kullanılarak sadece bankaya iletilir ve bankadan geri dönen ödeme yapıldı bilgisini saklar.
12.4. ddos-wall.com, Müşteri itiraz etmediği sürece, hizmet verdiği sitelerin adreslerini ve hizmet türünü
referans olarak sitesinde yayınlayabilir. Müşteri’nin sitesinin adresinin yayınlanmasına itiraz etmesi
durumunda bu adres referans listesinden çıkarılır.
12.5. ddos-wall.com, Sitesinin Ödeme, Üyelik gibi güvenlik gerektiren bölümlerinde Comodo SSL
tarafından sağlanan SSL Sertifikası ile güvenlik sağlar. Bunun dışında kötü niyetli sanal saldırılara karşı
mümkün olan bütün yazılımsal ve donanımsal tedbirleri alır.
12.6. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işin ifası sırasında ve işbu Sözleşme dolayısıyla elde
edeceği, ddos-wall.com’e ait ve ddos-wall.com tarafından gizli bilgi olarak belirtilmiş olsun olmasın, hiçbir
bilgiyi, ddos-wall.com’in yazılı izni olmaksızın üçüncü kişi ya da kurumlara açıklamamayı ve bu tür
bilgilerin gizliliğinin işbu gizlilik prensibi dahilinde korunacağını, aksi takdirde ddos-wall.com’in bu nedenle
uğrayacağı her türlü zararı ilk talep anında nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt
eder.

13- Mücbir Sebep
13.1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların
işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin
edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem,
yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.
13.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa
bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak
alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden
yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir
sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih
hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

14- Delil Sözleşmesi
Müşteri, işbu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda ddos-wall.com’e ait her türlü defter ve
kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul eder. Bu madde H.M.K 193.
maddesi uyarınca yazılı delil niteliğinde olup yukarıda belirtilen delillerden başka delil ikame edilemez.

15- Devir ve Temlik Yasağı
Taraflar, işbu sözleşme gereği hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde devir ve temlik edemez. Müşteri,
ddos-wall.com adına ya da hesabına üçüncü bir şahısla bir işlem ya da anlaşma yapamaz. Bu hükme
aykırı olarak devir ve temlik söz konusu olsa dahi Tarafların her türlü sorumluluğu devam eder.Açılacak destek
talebi üzerinden müşterinin devir edilecekhesabın mail adresiniiletmesi halinde karşı tarafa devir edilir lakin oluşabilecek
sorumluluk tamamen destek talebioluşturan müşterinin sorumluluğundadır.

16- Son Hüküm
İş bu sözleşme bununla birlikte 16 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup
anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma, siparişin internet ortamında ddos-wall.com’e
gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). ddos-wall.com gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya
alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri
önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
ddos-wall.com Sunucu hizmetleri


Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için hemen arayın.

05468644327

ABONE OL

Kampanya ve duyurularımızdan haberdar olmak için kaydolun.

Whatsapp Destek
Satış öncesi destek!

Whatsapp Destek
Merhabalar 👋

Satış öncesi desteğe mi ihtiyacınız var?
03:01
×